Satsningar på friluftsliv för barn och unga – 2020!

14 januari, 2020

Pressmeddelande 14 januari 2020

24 friluftsorganisationer delar år 2020 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 26,8 miljoner kronor till organisationsbidrag och 21,0 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Fysisk aktivitet bidrar till hälsa och även till att skapa sociala nätverk och sammanhang. Där gör Friluftsorganisationerna ett stort arbete – men att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen. Fördelningen av statens medel till Friluftsorganisationerna är nu klar.

– Regeringens fortsatta anslag för år 2020 visar att regeringen sätter stort värde på våra friluftsorganisationer och att det finns en önskan att människor aktiverar sig och utövar friluftsliv. Rörelse och aktivitet är särskilt viktigt för våra barn och unga och jag är glad att arbetet med att utöva friluftsliv får möjlighet att utvecklas, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 81 ansökningar från 32 olika organisationer. Det ansöktes om 71 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 49 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

 

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2020 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 575 000
Friluftsfrämjandet, 9 600 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 210 000
Sportfiskarna, 5 250 000
Svenska Båtunionen, 570 000
Svenska Fjällklubben, 110 000
Svenska Folksportförbundet, 100 000
Svenska Frisksportförbundet, 120 000
Svenska Islandshästförbundet, 120 000
Svenska Jägareförbundet, 825 000
Svenska Kennelklubben, 750 000
Svenska Kryssarklubben, 540 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 720 000
Svenska Turistföreningen, 2 310 000
Sveriges Ornitologiska Förening, 240 000
Svenskt Friluftsliv, 3 700 000
Summa organisationsbidrag: 26 740 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Cykelfrämjandet, 1 500 000
Friluftsfrämjandet, 1 950 000
Förbundet Skog och Ungdom, 411 500
Riksförbundet Sveriges 4H, 1 070 000
Scouterna, 1 305 000
Sportfiskarna, 4 700 000
Svenska Brukshundsklubben, 1 150 000
Svenska Båtunionen, 250 000
Svenska Fjällklubben, 170 000
Svenska Islandshästförbundet, 58 000
Svenska Jägareförbundet, 499 000
Svenska Kanotförbundet, 1 002 500
Svenska Klätterförbundet, 1 669 000
Svenska Kryssarklubben, 525 000
Svenska Livräddningssällskapet, 2 450 500
Svenska Naturskyddsföreningen, 975 500
Svenska Orienteringsförbundet, 900 000
Svenska Turistföreningen, 245 000
Sveriges Ornitologiska Förening, 214 000
Summa verksamhetsbidrag: 21 045 000

Läs pressmeddelandet i pdf här.

 

Medlemsorganisationer