Scouterna tilldelas 2,1 miljoner av Svenskt Friluftsliv

9 mars, 2017

Organisationen Svenskt Friluftsliv fördelar varje år ut ett bidrag till landets friluftslivsorganisationer. I år får Scouterna ta emot 2 100 000 kr i form av projektbidrag. Bidraget ska användas till att tillgängliggöra scoutverksamhet för fler.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg tillvaro och ett sammanhang på den plats där de bosätter sig, om det så är kort- eller långsiktigt. Vi har alla ett ansvar i att vara med och skapa den tryggheten och de mötesplatserna, säger Nakima Ackerhans Schreiber projektledare för nystart- och integrationsarbetet inom Scouternas mångfaldsarbete.

Inom Scouterna finns en bred barn- och ungdomsverksamhet som skapar äventyr och gemenskap för fler än 65 000 barn. Tack vare projektbidraget kommer Scouterna genom projektet ”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” kunna fortsätta sitt arbete med att erbjuda och tillgängliggöra meningsfull fritid för ännu fler barn och unga i Sverige.
Läs hela deras pressmeddelande här.

Medlemsorganisationer