Skapa mötesplatser för dialog – Friluftslivets års kommunikatör Sanna Ameln möter Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson i Miljöpartiet

8 maj, 2020

Bakgrund

Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson i Miljöpartiet. Under perioden 2016–2019 var Karolina miljöminister i dåvarande regeringen. Innan Karolina kom in i riksdagen var hon kommunalråd i Malmö.

Värna om allemansrätten genom att lyfta friluftslivets värden

Karolina upplever att det finns två heta frågor i den politiska debatten. Dels diskuteras allemansrätten i sin nuvarande form, där det finns röster bland beslutsfattare som vill göra inskränkningar på delar i allemansrätten. Skulle det få genomslag påverkar det inte bara svenskars möjlighet att nyttja naturen och utan även friluftslivet i stort. Därför är det viktigt att friluftsorganisationer och andra aktörer skapar dialog kring detta och lyfter de värden som friluftslivet har.

Bättre fördelning mellan idrott och friluftsliv

Den andra delen är den ojämna fördelningen av finansiella medel mellan idrott och friluftsliv. Inom idrotten skapar elitidrotten förutsättningar för den breda verksamheten, vilket ger ett incitament för ökade medel från statsbudgeten. Inom friluftslivet finns inga elitsatsningar, men effekterna av friluftsliv och hälsoaspekterna av att bruka naturen anser Karolina slår mycket högre.

Skapa mötesplatser för dialog

På frågan hur stor del i debatten friluftslivet har, svarar Karolina att det tidigare hade för lite utrymme i förhållande till att så många svenskar ägnar sig åt friluftsliv, både i organiserad form via olika friluftsorganisationer, och självständigt. Friluftslivet är en stor del i svenskars identitet. Under Coronatiden har friluftslivet fått större utrymme i debatten när man ser att fler svenskar väljer detta som ett alternativ. Karolina lyfter vikten av att friluftsorganisationerna skapar mötesplatser för dialog om friluftsliv. Friluftslivets år 2021 är en självklar arena för att kunna skapa sådana mötesplatser.

Allemansrätten och hälsoeffekterna är två frågor som står högt upp på politikers agenda. Många politiker anser att den svårt tyngda vården behöver avlastas med ett vidare hälsoarbete, där friluftslivets positiva hälsoaspekter spelar en viktig del.

Vikten av infrastruktur i naturen

Hur är det då med de grupper i samhället som inte nyttjar friluftsliv i samma utsträckning som andra? När Karolina jobbade som kommunpolitiker i Malmö, en stad utan tätortsnära natur och där varannan invånare har utländskt ursprung, tittade man på hur invånarna i Malmö nyttjade den natur som ändå finns att tillgå. Malmö högskola bedrev forskning och ur det kunde man se att stadsmänniskor, oavsett ursprung, nyttjar naturen på ungefär samma sätt. I stor utsträckning kommer dessa personer ut i naturen för att fiska och plocka bär. Man såg också vikten av att en infrastruktur för naturen finns; grillplatser i naturen som indikerar att man får vistas där, tydlig information och faciliteter såsom toaletter. Tidigare eftersattes denna infrastruktur på den politiska agendan, vilket också syntes i budgeten. På senare år försöker man hämta igen det, då vikten av en fungerade infrastruktur har visat sig vara så viktig.

För de som är ovana vid friluftsliv tror Karolina att det är viktigt att det finns organiserade verksamheter som är tillgängliga – dit det är lätt att ta sig och inte kräver avancerad utrustning. Att bygga människors självförtroende genom att berätta att friluftsliv inte behöver vara svårt.

I framtiden tror Karolina att svenskar i större utsträckning kommer köpa sig naturupplevelser på samma sätt som vi gör när vi åker utomlands – åker på safari, vandringar eller olika typer av turer.

Friluftslivet spelar roll för människor i kristider

Finansieringen av Friluftslivets år 2021 är osäker, precis som mycket annat när Corona har oss i sitt grepp. Många åtgärder kommer krävas för att få bukt på svensk ekonomi och just nu är alla prognoser osäkra. Karolina tror ändå att det finns hopp för projektet, då denna tid så tydligt visar vilken viktig roll friluftslivet spelar för människor i kristider. Att även se sig om efter annan finansiering, t ex via fonder från privata initiativ tror Karolina gynnar projektet. Genom att visa på friluftslivets breda intresse från samhällets olika delar, kan öka projektets trovärdighet generellt

Medlemsorganisationer