Skrivelse om friluftsliv

3 december, 2012

I december lägger regeringen fram en skrivelse om friluftsliv till riksdagen. Rapporten Förslag till mål för friluftslivspolitiken lämnades in i mars av Naturvårdsverket. Förslagen till mål är framtagna efter en omfattande process där ca 250 personer deltog i Tankesmedja för friluftsliv 2011. Cirka 20 myndigheter och organisationer har arbetat aktivt i tio nätverk för att ta fram underlag och där 111 organisationer har lämnat synpunkter på utskickad remiss. Läs mer på Naturvårdsverket.

Medlemsorganisationer