Sök bidrag för att öka kunskapen om allemansrätten

6 februari, 2020

Nu kan organisationer som vill bidra till bättre kännedom om allemansrätten söka bidrag från Naturvårdsverket. Ansök senast den 31 mars för att få ta del av de tre miljoner kronor de fördelar under 2020.

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen och alla ska känna sig välkomna ut i naturen utifrån sina egna förutsättningar. Naturvårdsverket ser att det finns många organisationer och föreningar runt om i Sverige som har möjlighet att sprida information och kommunicera om allemansrätten och delar därför ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om den.

─ I förlängningen ska detta arbete leda till att fler människor väljer att vara ute i naturen, känner sig hemma där och till att problem med skador och störningar minskar, säger Sanja Kuruzovic på Naturvårdsverket.

Etablerade ideella organisationer som arbetar med natur-, miljö- eller friluftslivsfrågor och som har varit verksamma i minst tre år kan söka bidrag.

─ Om vi jobbar tillsammans kan vi nå fler än vad enbart vi på Naturvårdsverket kan. Vi hoppas att vi får in många ansökningar, med både traditionella sätt att nå människor och genom nya innovativa kanaler, avslutar Sanja Kuruzovic.

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket senast den 31 mars 2020.

Läs mer och ansök här.

Resultat från projekt som tidigare beviljats medel.

Medlemsorganisationer