Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella föreningar och organisationer för att bidra till att sprida kunskap om allemansrätten. Allemansrätten är viktig och vi vet att många föreningar och organisationer är duktiga på att informera om den.

Är din organisation intresserad av att informera om allemansrätten? Mer information om bidraget hittar du här.

Medlemsorganisationer