Studie: Barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare

2 mars, 2020

Sveriges Television/Vetenskap publicerade i helgen en artikel om att barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare.

 

Barn som känner anknytning till naturen tenderar att agera mer miljövänligt – och är lyckligare. Det visar en ny studie från Sonora Institute of Technology.

– Jag är inte förvånad. Det man förstår är man mer beredd att ta ansvar för, säger Petter Åkerblom vid SLU, som forskat om barns utemiljöer.

Klimatförändringar, avskogning och massutrotning av djurarter är hot som vår planet står inför i dag. Och det är den yngre generationen som kommer att få ta konsekvenserna.

Mot bakgrund av det ville forskarna vid universitetet Sonora Institute of Technology i Mexiko undersöka hur man kan främja hållbart beteende hos barn.

I studien, som publicerats i Frontiers in Psychology, har 296 barn mellan 9 och 12 år fått ta ställning till påståenden som ”Människor är en del av den naturliga världen” och ”Jag separerar tomma burkar för att återvinna”.

Resultatet visar att de barn som kände anknytning till naturen också tenderade att agera mer miljövänligt och hållbart. Dessutom sa sig dessa barn vara mer lyckliga.

Forskarna konstaterar också att bristen på anknytning till naturen kan bidra till förstörelse av planeten.

Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsarkitektur vid SLU, tycker att studien är intressant. Han tror, liksom forskarna, att man är mer benägen att skydda naturen om man känner en samhörighet med den.

– Varför ska man skydda ett naturreservat om man aldrig har varit där? Man blir mer delaktig och nyfiken om man får vara med i ett sammanhang där man förstår hur saker hänger ihop.

Linköpings universitet gjort en kunskapsöversikt över den forskning som finns om betydelsen av utomhusundervisning bland barn i grundskoleålder. Slutsatsen: Om man varvar utomhusaktiviteter med inomhusaktiviteter så presterar skolelever bättre i skolarbetet.

– Forskningen visar att det är bra för barn att ha naturkontakt i vardagen, säger Petter Åkerblom.

Petter Åkerblom tror att studien från Sonora Institute of Technology kan bidra med samhällsnytta. Eftersom den visar att barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare skulle naturen kunna lindra ungas klimatångest, menar han.

– Glada ungar är motiverade ungar och det är sådana ungar som kan tänka positivt om framtiden.

Läs artikeln på Svt/Vetenskap här.

Medlemsorganisationer