Svenskt Friluftsliv deltar som part i regeringens ”rörelsenätverk”

17 maj, 2017

Regeringen med utbildningsminister Gustav Fridolin, tf folkhälsominister Annika Strandhäll och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson annonserade på tisdagen att ta ett helhetsgrepp kring att öka barn och ungdomars möjligheter till ökad rörelse och fysisk aktivitet. Svenskt Friluftsliv välkomnar initiativet.

Regeringen initierar ett ”rörelsenätverk” där Svenskt Friluftsliv kommer att delta tillsammans med bland andra Lärarnas Riksförbund, Svenska Idrottslärarförbundet och Riksidrottsförbundet. Svenskt Friluftsliv har som fokus att lyfta vikten av rörelse under olika lektioner i skolan, mellan rasterna men även utanför skolan. En färsk rapport från Centrum för idrottsforskning visar att barn sitter stilla nio timmar per dag och att endast 22% av flickorna och 44% av pojkarna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Det är oroväckande siffror som har fått regeringen att agera.

– Vi välkomnar initiativet till ett ”rörelsenätverk” och ett ökat antal idrottstimmar i skolorna. Vi hoppas också att detta skall bli ett första steg mot en mer fysiskt aktiv skoldag för eleverna i svenska skolor, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Läs hela pressmeddelandet här.

Artikel i DN 16 maj här.

Artikel i SvD 16 maj här.

 

 

Medlemsorganisationer