Svenskt Friluftsliv deltog i riksdagsseminarium om friluftsdagar i skolan

25 oktober, 2017

Onsdagen den 25 oktober deltog Svenskt Friluftsliv på ett seminarium i riksdagen på temat ”Friluftsdagar som verktyg för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga”? I panelen fanns förutom Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer, Per Schantz, professor i humanbiologi på GIH, riksdagsledamöterna Per Lodenius (C), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Saila Quicklund (M). Samtalet rörde sig främst kring att civilsamhället var en viktig aktör och att förutsättningarna för att bättre få in friluftsliv under skoltid behöver adresseras.

Per Klingbjer visade på att inaktivitet är ett stort problem idag för våra barn och unga men att Svenskt Friluftslivs friluftsorganisationer står redo att stötta om resurser läggs till. Per pekade också på att friluftsorganisationerna arbetar inkluderande utan några som helst krav på prestation. Peter Schantz pekade på att på 20-talet hade Sverige 12 reglerade friluftsdagar – idag har vi inga. Dessutom menade han att friluftsliv idag i ämnet idrott och hälsa behöver lyftas bättre. Peter Schantz hänvisade till internationella studier som visade på att genom att få tillgång till natur nära sin bostad kan hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper jämnas ut.

De politiska representanterna Per Lodenius (C), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Saila Quicklund (M) – var alla positiva till friluftsliv och överens om att det finns stora fördelar med att ge eleverna i skolan tillgång till friluftsliv i skolan. Vägen dit gick åt lite olika håll. Per Lodenius (C) menade att det behövs ett tydligt samarbete med civilsamhället och att resurser behöver skjutas till. Azadeh Rojhan Gustafsson (S) lyfte att de gett ekonomiskt stöd till friluftsorganisationerna men att de också vill förenkla för civilsamhället där det går att förenkla. Saila Quicklund (M) menade att idrotten och friluftslivet bör samverka mer och att de politiska företrädarna bör hjälpa till att föra upp friluftslivet på dagordningen.

Slutligen var hela panelen överens om att undantaget i socialavgiftslagen bör ses över så att friluftsorganisationer omfattas av samma undantag som idrottsorganisationer.

Medlemsorganisationer