Svenskt Friluftsliv föreslår nominering av Allemansrätten till UNESCOs internationella lista över immateriella kulturarv

12 april, 2021

Inom det nordiska samarbetet mellan paraplyorganisationer för friluftsliv i Norden har vi strävat efter att få med allemansrätten på UNESCOs lista över immateriella kulturarv. I februari i år meddelade Institutet för folk och språkminnen att man öppnat för nominering av immateriella kulturarv till UNESCOs lista. Svenskt Friluftsliv har i samband med detta lämnat förslag att nominera allemansrätten.

Svenskt Friluftsliv hade för ett par år sedan möjlighet att lyfta upp allemansrätten på den nationella listan för immateriella kulturarv som administreras av Institutet för folk och språkminnen. Detta som ett led i arbetet med att få med allemansrätten på UNESCOs internationella lista.

Svenskt Friluftsliv har i samband med att frågan lyfts till UNESCO även erhållit ”stödbrev” från både Finland och Norge för denna nominering.

Institutet för folk och språkminnen har tillsatt en expertgrupp som kommer granska förslagen och därefter lämna förslag till regeringen som slutligen bestämmer vilket eller vilka immateriella kulturarv som den vill nominera till UNESCO. Vi hoppas förstås att allemansrätten är det kulturarv som kommer föras fram. Allemansrätten betyder mycket för människorna i Sverige, men även för de övriga Norden.

För mer information kontakta generalsekreterare Ulf Silvander,
070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

 

Medlemsorganisationer