Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv och Postkodlotteriet fortsätter samarbete

22 januari, 2014

Svenskt Friluftsliv har fått beviljat fortsatt ekonomiskt stöd för att driva arbetet med att höja kunskapen om friluftslivet bland allmänhet och politiker. Syftet är att stärka friluftslivet, som är en av Sveriges största folkrörelser, och landets ideella friluftsorganisationer.

– Med det ekonomiska stödet från Postkodlotteriet kan vi fortsätta det arbete vi startat med att öka kunskapen om friluftslivets bidrag till folkhälsan, samhällsekonomin och välfärden. Det är lång väg kvar till att förverkliga regeringens friluftspolitiska mål och en förutsättning är att landets friluftsorganisationer stärks upp i form av mer resurser, säger Ulf Silvander.

Samarbetet avser ett projektstöd om 1,5 miljoner kronor under 2014. Organisationen Svenskt Friluftsliv, som samlar 23 ideella organisationer med cirka 2 miljoner medlemskap, har under 2013 drivit arbetet med att förbättra förutsättningarna för landets friluftsorganisationer genom att stärka den långsiktiga finansieringen och förändra lagstiftningen. Det arbetet kan nu fortsätta under 2014.

– Alla som bor i Sverige har inte tradition, erfarenhet eller resurser till att genomföra friluftsaktiviteter. Genom vårt stöd vill vi göra det svenska friluftslivet mer tillgängligt för barn, unga och vuxna och därmed förbättra folkhälsan och öka kunskapen om naturen, säger Josefin Carlring, General Manager på Svenska Postkodstiftelsen..

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47
För bilder och mer information: www.svensktfriluftsliv.se
Pressrum på Cision.

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Medlemsorganisationer