Svenskt Friluftsliv publicerar ytterligare tre underhållande filmer om allemansrätten med Anders ”Ankan” Johansson

9 september, 2020

Pressmeddelande 9 september 2020

Under Coronapandemin har vi sett hur många människor tagit sig ut i naturen för att få lite andrum. Många på samma plats kan göra att det blir lite ansträngt. Därför känns det särskilt viktigt att göra tillgängligt vilka möjligheter och skyldigheter som allemansrätten innebär. Under 2018 producerade vi fyra filmer om allemansrätten och i år har vi lagt till ytterligare tre filmer! Precis som 2018 ser vi Anders ”Ankan” Johansson i huvudrollen.

Från och med idag gör vi tillgängligt tre nya filmer om allemansrätten. Årets filmer berör nedskräpning i naturen, att lägga till vid annans brygga och om fridlysta och giftiga svampar och bär. Filmerna kommer att finnas på vår webbsida, på Youtube och vi kommer även att sprida dem i andra kanaler. Vi kommer att göra filmerna tillgängliga för skolklasser redan nu under hösten.

I rollerna ser vi komikern Anders ”Ankan” Johansson och som motspelare ser vi Aliyah Torres. Anders är återigen lite vilsen och vet inte riktigt vilka regler som gäller när det kommer till allemansrätten och får då hjälp av flickan Aliyah på plats.

– Vi såg att informationen med våra tidigare filmer fick ett sådant bra mottagande och riktigt bra spridning. Det fick oss att ta oss an ytterligare tre filmer om allemansrätten. Vi vet att mycket osäkerhet finns i sjölivet om att lägga till vid annans brygga, därför ville vi lyfta det. Att det skräpas ner i naturen vet de flesta, så på den frågan ville vi sätta särskilt ljus och att plocka rätt svamp och bär så att man inte far illa, tyckte vi också behövde lyftas. Nu är ju straxt hösten här – så den filmen blir högaktuell, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten och det är med stöd av medel från Naturvårdsverket som filmerna har varit möjliga att göra.

Länkar till filmerna på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VxPOaaybYtE 
https://www.youtube.com/watch?v=P1VeUga-D4I  
https://www.youtube.com/watch?v=quRhzXeRsqk

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus, kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Läs pressmeddelandet i PDF här.

Medlemsorganisationer