Svenskt Friluftsliv skriver replik på Sven-Erik Österbergs inlägg i Norrbottens-Kuriren

9 oktober, 2017

Lördagen den 7 oktober 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en replik i Norrbottens-Kuriren med anledning av Sven-Erik Österberg inlägg om vikten av friluftsliv och natur för folkhälsan.

”Svenskt Friluftsliv läser med glädje Sven-Erik Österbergs inlägg om hur viktigt det är att utveckla friluftslivet i våra regioner. Både ur perspektivet att utveckla landsbygden, men också ur ett folkhälsoperspektiv. Det finns statistik på hur skadlig inaktivitet är (alltifrån för tidig död till sjukdomar som sänker livskvalitén) och WHO (World Health Organization) har som mål att minska den fysiska inaktiviteten globalt med 10 procent fram till år 2025. Våra moderna livsmönster tar bort mer och mer av den tidigare naturliga dagliga fysiska aktiviteten och därför behövs en aktiv politik för att öka den fysiska aktiviteten t.ex. genom friluftsliv. 

Det känns därför extra angeläget när Norrbottens landshövding tydligt tar ställning för att utveckla natur och friluftsliv och att olika grupper synliggörs i det arbetet. Styrkan i friluftslivet är de lokala organisationer och de föreningar som verkar på orten. Att stärka dem och att tydliggöra vikten av samarbete är en mycket bra väg framåt för utvecklingen och för folkhälsan.”

 

Ulf Silvander

Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv

 

Läs kommentaren här i Norrbottens-kuriren.

 

 

 

 

Medlemsorganisationer