Svenskt Friluftsliv tilldelas 3 mnkr av regeringen till förberedelser av ”Friluftslivets år”

6 september, 2019

PRESSMEDDELANDE

Regeringen med Miljöpartiet i spetsen satsar nu 3 mnkr på att förberedelserna för ”Friluftslivets år” ska komma igång. ”Friluftslivets år” är en satsning som Svenskt Friluftsliv tillsammans med Naturvårdsverket projekterat – och handlar om att lyfta friluftslivet. Att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har, är syftet med satsningen.

”Friluftslivets år” innebär att det ska vara lätt och roligt att uppleva friluftsliv. En mängd samarbetspartners samlas inom olika delar av samhället för att projektet ska kunna genomföras. Under 2020 kommer ett förberedande arbete att göras, för ett genomförande 2021, och under 2022 görs efterarbetet.

– Att komma ut i naturen är fokus för ”Friluftslivets år”. Intresset för friluftsliv ökar idag, men inte bland alla grupper i samhället. Inaktiviteten breder samtidigt ut sig i vårt samhälle. Det är oroande tecken och därför är regeringens tilldelning av medel mycket positiv. Vi gläds även åt den stora satsningen på att rusta upp vandringslederna i Sverige till gagn för friluftslivet och naturturismen, säger Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Läs pressmeddelandet i PDF här.

Medlemsorganisationer