Svenskt Friluftslivs årsstämma genomförs digitalt den 21 april 2020

18 mars, 2020

Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att styrelsen har tagit ställning till en omdisposition av Svenskt Friluftslivs årsstämma 2020. Årsstämman kommer att genomföras digitalt endast med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

Läs beslutet här

Medlemsorganisationer