Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att 38% av de tillfrågade ägnat sig mer åt friluftsliv under pandemin!

3 maj, 2021

Pressmeddelande 3 maj 2021

Svenskt Friluftsliv har med hjälp av Novus tagit fram en Friluftsbarometer som tar temperaturen på vad vi tycker och vad vi känner för friluftsliv. Detta är första gången Svenskt Friluftsliv tar fram en sådan liknande studie – planen är att den återkommande ska följas upp!

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visar att 89% är positiva till friluftsliv; att 79% menar att allemansrätten är viktig att bevara och att 38% av de tillfrågade har varit mer i naturen eller ägnat sig åt friluftsliv det senaste året!

Friluftsbarometern har också ställt frågor om hur friluftsliv upplevs – där visar det sig att endast 4 av 10 vet hur de skulle klara en natt i naturen och 5 av 10 hur de skulle kunna göra upp eld i naturen på ett säkert sätt.

–  Det här är ju spännande siffror! Vi har ju sett en ökad tillströmning av människor framför allt till tätortsnära natur – men nu har vi också statistik på det. Dessutom ser vi utmaningar i kunskap kring att klara sig i naturen. Den kunskapen finns hos våra medlemsorganisationer och där finns en tydlig möjlighet för staten att stötta friluftsorganisationerna att förmedla denna kunskap, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt:
Dina Evenéus, Kommunikatör, Svenskt Friluftsliv, 072-01 16 123
dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se

Läs hela Friluftsbarometern 2021 här.

Läs pressmeddelandet i PDF här.

Medlemsorganisationer