Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer, invald som ledamot i KSLA

14 december, 2018

Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer in som ledamot i Allmänna avdelningen.
Svenskt Friluftsliv gratulerar till det nya uppdraget!

Per Klingbjer arbetar som förbundsdirektör i fackförbundet Naturvetarna, förutom det ordförandeuppdrag han har hos oss på Svenskt Friluftsliv.

Medlemsorganisationer