Trollhättans Stad är Sveriges Friluftskommun 2022

PRESSMEDDELANDE

Trollhättans Stad vinner priset Sveriges friluftskommun 2022. Älmhult kommun har förbättrat sitt friluftslivsarbete mest de senaste tre åren och vinner därför utmärkelsen Årets förbättrare 2022.

Priserna delades ut idag på Sveriges Fritids- och kulturchefers årskonferens i Växjö.

Utmärkelserna utgår från en enkätundersökning bland kommunerna. I år deltog 212 av 290 kommuner i undersökningen. Frågorna i enkäten omfattar tre områden: kommunens planer och planering för friluftsliv, information och samarbete samt aktiviteter och insatser. Årets enkät innehöll en extra fråga om kommunernas arbete med Friluftslivets år 2021.

Trollhättans Stads arbete med friluftsliv har varit både strategiskt och aktivt. En friluftsplan har arbetats fram i dialog med medborgarna och genom samverkan mellan flera olika förvaltningar. Med den som utgångspunkt samt genom olika friluftslivsaktiviteter för medborgarna har Trollhättan på ett kreativt sätt visat upp det enkla och tätortsnära friluftslivet.

Årets förbättrare – Älmhults kommun

Den kommun som förbättrat sitt friluftslivsarbete mest under den senaste treårsperioden är Älmhult. Kommunen har visat att friluftslivet kan utvecklas både strategiskt och praktiskt på kort tid. En satsning har varit att rusta upp och tillgängliggöra naturområden med olika anläggningar och informationsinsatser.

– Kommunerna har en viktig roll i att ge medborgare och besökare möjlighet till friluftsliv. Vi tror att trenden med mer utevistelse kommer hålla i sig. Därför är det bra att se att både Trollhättan och Älmhult och nästan 70 procent av de kommuner som besvarat enkäten planerar att höja ambitionsnivån i friluftslivsarbetet de kommande tre åren, säger Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket.

– Det känns väldigt kul att Trollhättan har blivit Sveriges friluftskommun 2022 och Älmhult Årets förbättrare. Vi är glada att kommunernas friluftsarbete har stärkts och att Svenskt Friluftsliv har kunnat bidra till det genom Friluftslivets år, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Mer om resultaten och rapporten Sveriges friluftskommun 2022

 

Kontakt

Mia Yri, enhetschef, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 17 72, mia.yri@naturvardsverket.se

Josefine Åhrman, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 073-667 78 87, josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se

Åsa Blomster, handläggare, Friluftslivsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 51, asa.blomster@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se