Undersökning bland idrottslärare

18 augusti, 2016

Svenskt Friluftsliv uppdrog till undersökningsföretaget NOVUS under första halvåret 2016 att genomföra en enkätundersökning riktad till lärare i ämnet idrott och hälsa. Studien delfinansierades av Naturvårdsverket och har presenterats i två debattartiklar i Kristianstadsbladet och i Corren. Resultatet av studien är bl.a. att nästan varannan idrottslärare anger att eleverna i svenska skolor generellt inte uppnår kunskapsmålen i friluftsliv till 100%. Bland högstadiets idrottslärare är det 9 av 10 som anger att kunskapsmålen inte uppfylls till fullo. Den fullständiga rapporteringen återfinns här: Slutrapport undersökning bland idrottslärare

Medlemsorganisationer