Uppdatering av information om Covid-19

1 mars, 2021

Naturen ger oss möjlighet till återhämtning, förbättrar stresshantering och höjer sinnesstämningen. Tillgång till friluftslivsaktiviteter är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Just nu kan det vara svårt att umgås med nära och kära som vi brukar. Men utomhus, i mindre grupper och med avstånd kan vi uppleva naturen tillsammans – så länge vi följer aktuella restriktioner. När många vill vara ute i naturen är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både till naturen och till de människor vi möter där. Annars finns det risk för att vi stör djur och natur. Eller stör andra och utsätter oss för risker.

Tänk på att det är allas skyldighet att ta ansvar både som individ, genom att följa allmänna råd, och som arrangör för aktiviteter. Här följer värdefulla länkar för er som anordnar aktiviteter samt information om hur ni kan hjälpa till att sprida det nationella budskapet från våra myndigheter.

Läs myndigheternas samlade information om Covid-19 på webbsidan luftenarfri.nu

Medlemsorganisationer