Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019 har överlämnats till regeringen

19 december, 2019

Den 16 december lämnade Naturvårdsverket rapporten om uppföljningen av friluftslivsmålen till regeringen. Svenskt Friluftsliv har deltagit i remissarbetet.

Du hittar Naturvårdsverkets rapport här.

Uppföljningen i korthet på Naturvårdsverkets sida här.

Svenskt Friluftslivs synpunkter under remissarbetet, finns här.

Medlemsorganisationer