Webbinarium om uppföljning av friluftspolitiken

29 januari, 2021

Den 28 januari 2021 genomförde Riksdagens friluftsnätverk tillsammans med Svenskt Friluftsliv ett digitalt möte på Teams om uppföljningen av friluftspolitiken.

Att få tillgång till och att utveckla friluftslivet har av regeringen konkretiserats till tio mätbara mål. Det gjordes redan 2012. Därefter har två uppföljningar gjorts av Naturvårdsverket – den första år 2015 och den senaste under 2019.

För att få ett grepp om friluftslivets framtida möjligheter är uppföljningen av regeringens 10 friluftsmål viktiga. I seminariet den 28 januari presenterades den senaste uppföljningen av representanter från Naturvårdsverket.
2021 är det 11 år sedan riksdagen antog Sveriges första friluftsproposition – Framtidens friluftsliv.

Medlemsorganisationer