Nyhetsbrev nr 1 – 2019

18 februari, 2019

I 2019 års första nyhetsbrev berättar vi att det nu är osäkert om Friluftslivets år kommer att genomföras. Den av riksdagen godkända budgeten har inneburit kraftiga nedskärningar för Naturvårdsverket. Det i sin tur har fått som följd att projektet Friluftslivets år för närvarande inte kan finansieras. Miljöministern har dock lovat “en återställare”. Om detta räcker så att vi kan genomföra friluftslivets år 2020 vet vi i dagsläget inte och vi får återkomma när vi har mer kunskap om situationen.

Vi har efter årsskiftet publicerat två debattartiklar – en i Skaraborgs Allehanda om värdet av ideellt arbete och en på svd.se där vi publicerade en gemensam debattartikel med GIHs rektor Per Nilsson om vikten av att utevistelse och friluftsliv verkligen kommer eleverna till del i ämnet Idrott och hälsa.

Vi har också svarat på remissen till Skolverket om Mer rörelse i skolan. Läs om allt detta i vårt nyhetsbrev!

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrevet nr 1 – 2019 här.

Medlemsorganisationer