Nyhetsbrev nr 1 – 2020

18 februari, 2020

I år firar vi 20 års jubileum!
Svenskt Friluftsliv bildades i februari år 2000 och har sedan dess arbetat för medlemsorganisationerna, friluftslivet och allemansrätten. Under dessa 20 år kan vi konstatera att friluftslivet har fått en större plats i politiken och att våra hjärtefrågor har kommit högre upp på samhällets dagordning.

I detta nyhetsbrev vill vi särskilt lyfta att årets fördelning av medel är klar, att Svenskt Friluftsliv straxt före jul fick två debattartiklar publicerade – där den ena berörde allemansrätten och den andra terrängfordonsutredningen – att Friluftslivets år äntligen har kommit igång och att vi skrivit en krönika på just detta ämne!

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 1 – 2020 här.

Medlemsorganisationer