Nyhetsbrev nr 2 – 2021

19 april, 2021

Våren är på gång in och i detta nummer tar vi upp att Svenskt Friluftsliv har föreslagit att Allemansrätten ska bli nominerad till UNESCOs internationella lista över immateriella kulturarv! Läs mer om detta nedan.

Vi berättar också att ännu en friluftsorganisation kan läggas till de 26 som redan är medlemmar – på Svenskt Friluftslivs årsstämma. Dessutom berättar vi om att forskningen om natur och hälsa utvecklas starkt och prof. Peter Schantz kommer att hålla tre föreläsningar på detta tema.

Till sist – missa inte vår Krönika!

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 2 – 2021 här!

Medlemsorganisationer