Nyhetsbrev nr 3 – 2020

16 juni, 2020

I detta nyhetsbrev innan sommaren äntligen blommar ut – vill vi berätta att Svenskt Friluftsliv tillsammans med Klas Sandell fått en debattartikel publicerad i Jönköpingsposten om vikten av att friluftslivet bör ses som en del i samhällets krisberedskap. Vi har också återredovisat statsbidraget till Naturvårdsverket – läs gärna den. Tre nya filmer om allemansrätten planeras under sommaren och Friluftslivets år arbetar vidare för att 2021 ska bli ett särskilt aktivt och innehållsrikt år för friluftsliv.

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 3 – 2020 här.

Medlemsorganisationer