Nyhetsbrev nr 4, 2017

7 juni, 2017

I detta nummer vill vi bland annat berätta om att projektet Skogshjältarna har haft besök av miljöminister Karolina Skog en kall dag i april och att Svenskt Friluftsliv nu också är med i regeringens “rörelsenätverk” tillsammans med GIH, Riksidrottsförbundet, Lärarfacken och Svenska Idrottslärarförbundet för att skapa mer fysisk aktivitet i skolan. Vi berättar om att Norsk Friluftsliv har haft årsstämma och att FB-sidan “Friluftsliv i Sverige” publicerat ytterligare en film – Hugo & Billie.

Trevlig läsning!

Läs Nyhetsbrev nr 4 – här.

Medlemsorganisationer