Nyhetsbrev nr 4, 2018

10 september, 2018

I detta nyhetsbrev berättar vi att ett forskningsprojekt med friluftsliv i fokus har beslutats. Miljöpartiet har lovat ett ökat anslag till friluftslivet och att idrott och friluftsliv skall behandlas lika i socialavgiftslagen.

Vi vill påminna om att den 30 september är den sista dagen för att ansöka om medel hos Svenskt Friluftsliv. Vi har också skrivit en krönika och svarat på remissen ”Långsiktigt stöd till det civila samhället”. Under försommaren gjorde vi också fyra filmer om allemansrätten – läs mer om dem här.

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 4 – 2018 här.

Medlemsorganisationer