Nyhetsbrev nr 4, 2019

9 september, 2019

I detta nyhetsbrev berättar vi om att Svenskt Friluftsliv kommer att tilldelas 3 mnkr av regeringen för att förbereda “Friluftslivets år”, vi skriver också om att vi under Almedalen höll ett seminarium om friluftslivets viktiga roll i vårt samhälle. Dessutom har vi deltagit i ett seminarium på Färöarna om allemansrätten i  Norden och även denna sommar publicerat våra fyra filmer om allemansrätten med Anders “Ankan” Johansson och Vega Rougén.

Vi vill påminna om att den 30 september är den sista dagen för att ansöka om medel hos Svenskt Friluftsliv.

Sommaren är slut och hösten nalkas!

Trevlig läsning!

Läs Nyhetsbrev nr 4 – 2019 här.

Medlemsorganisationer