Nyhetsbrev nr 5 – 2023

Barn som läser karta

Vilken friluftshöst!

Hösten är en tid då friluftslivet frodas. Naturen bjuder på hela sin prakt och det organiserade friluftslivet går på högvarv. Det ser man inte minst på de temadagar som ligger i september; vandringens dag, 4H-dagen, allemansrättens dag, natt i naturen och många fler. Det syns även på alla de möten och spännande aktiviteter som vi på Svenskt Friluftsliv tagit del av. Om några av dessa kan du läsa mer om här i vårt nyhetsbrev. 

Hösten är också den tid då ansökningar till nästa års anslag kommer in. Varje år är det lika roligt att se alla fina friluftsinitiativ som kommer in via ansökningarna och vilken växtkraft det finns bland de ansökande organisationerna.  

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 5 – 2023 här.