Nyhetsbrev nr 6 – 2018

18 december, 2018

I årets sista nyhetsbrev vill vi berätta om att vi tillsammans med 12 andra ideella organisationer gjort en gemensam bok om civilsamhällets roll och påverkan i samhället, vi har också lämnat in en projektplan till Naturvårdsverket om att genomföra Friluftslivets år 2020. Vi har också såhär i jultider – skrivit en krönika om vikten av vardagsrörelse!

Trevlig läsning!

Läs nyhetsbrev nr 6 – 2018 här.

Medlemsorganisationer