Nyhetsbrev nr 6 – 2021

14 december, 2021

Riksdagen beslutade den 24 november om en ökning av budgeten till friluftslivets organisationer med 50 mnkr. Det är vi glada för. Läs mer i nyhetsbrevet.

Vi berättar också att polisen nu har tagit fram ett förenklat sätt att få ut registerutdrag ur brottsregistret, vi har svarat på remissen ”Statsbidrag till kultur, idrott och friluftsliv och Friluftslivets år – Luften är fri avslutar sitt projekt den 31 december, läs mer om det!

Trevlig läsning!

Medlemsorganisationer