Nyhetsbrev nr 5, 2019

21 oktober, 2019

I detta nyhetsbrev kommer vi att berätta om att årets ansökningar nu har sammanställts, att Mistra äntligen beslutat ett fyraårigt forskningsprogram där även friluftsliv ingår, att Svenskt Friluftsliv har deltagit i Riksdagens öppnande och att vi hade ett välbesökt VD/GS/Ordförandeträff där FSC och PEFC stod i centrum.

Dessutom har vi just upptäckt att Skolverket har för avsikt att ta bort kunskapskrav om allemansrätt och orientering i årskurserna 6 och 9.
Något som vi starkt motsätter oss! Läs mer om det i Nyhetsbrevet!

Läs Nyhetsbrev nr 5, 2019 här.

Medlemsorganisationer