Våra experter

Denna sida är under uppbyggnad. Här samlar vi kontaktuppgifter till våra experter. 

Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering

Eje Andersson

Eje är Svenskt Friluftslivs skogsexpert och representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Standardkommittén).

E-postadress: eje.andersson47@gmail.com

Torgny Håstad

Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert, professor vid Uppsala Universitet

E-postadress: t.hastad@telia.com