Avslutade Projekt

Våra avslutade projekt:

o  Svenskt Friluftsliv drev under 3 år tillsammans med  medlemsorganisationerna en kampanj en kampanj för att inspirera människor tillsatt utöva friluftsliv. På FB-sidan ”Friluftsliv i Sverige”. Friluftsliv ger hälsa till den enskilda individen, folkhälsa när det gäller befolkningen och det är också positivt samhällsekonomiskt.
Läs mer här:  www.svensktfriluftsliv.se/friluftsliv-ger-folkhalsa

o  Skapa mer friluftsliv.
Postkodstiftelsen finansierade projektet “Skapa mer friluftsliv”.
Läs mer här:  www.svensktfriluftsliv.se/postkodstiftensen

o  Integration med fokus på friluftsliv
I november 2012 beviljades Svenskt Friluftsliv tillsammans med några av våra medlemsorganisationer medel från Ungdomsstyrelsen till ett Integrationsprojekt med fokus på friluftsliv.
Läs mer här: www.svensktfriluftsliv.se/integration-med-fokus-pa-friluftsliv

o  Green Team
Huvudsyftet med Green Team var att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur och miljö.
Läs mer här: www.svensktfriluftsliv.se/green-team

o  Frisk i Natur
Frisk i Natur finansierades av Nordiska Ministerrådet och drevs tillsammans med Nordic Outdoor Network (vårt nordiska nätverk), ansvarig var FRIFO och projektledare Lisa Bergström.
Läs mer här: www.svensktfriluftsliv.se/frisk-i-natur

 

Medlemsorganisationer