Det nordiska friluftsnätverket

Det nordiska friluftsnätverket består av friluftsorganisationer i de nordiska länderna.

Det är nätverkets syfte att stötta friluftslivets villkor i Norden och genom samarbete med liknande organisationer och myndigheter i Norden att uppnå resultat, som främjar befolkningens möjligheter till friluftsliv och upplevelser med natur och miljö.Nätverket vill via möten, konferencer och projekt stärka och utbyta vikten av friluftsliv och naturupplevelser i Norden.

Political programme for the network of outdoor organisations in the Nordic countries (NON)

Medlemsorganisationer