Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier (hur vi når målen

 • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi verkar i myndighets ställe när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar. 

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att stärka allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Miljö- och energidepartementet är ansvarigt för friluftslivet i Sverige. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Statens Folkhälsoinstitut

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) och Svea Skog där båda kan ses som representanter för markägarna. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

Ladda ner Om Friluftslivets Skäl och Själ 2015

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Viktigt att värna stadsnära natur

14 mars, 2018

Den 14 mars 2018 skrev Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Arkitekten om vikten att värna stadsnära natur. Det är centralt att vi inte bygger bort de tätortsnära områdena för friluftsliv och rekreation, skriver Per Klingbjer och Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv i en kommentar till regeringspropositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Sverige är i högkonjunktur, och […]

Inte alla elever får åka på friluftsdag

3 januari, 2018

Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten publicerade den 2 januari 2018 en artikel om resultaten av våra två NOVUS-undersökningar och att inte alla elever får åka på friluftsdag.   Av Elina Holmgren Tyskling Gällivare. Friluftsdagarna är strukna ur läroplanen sedan 1990-talet. En ny Novus-undersökning visar att lärare inte känner att de har nog med kunskap och […]

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Lärarnas tidning

21 december, 2017

Den 21 december 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Lärarnas tidning om att rörelse och friluftsliv behövs mer än någonsin i skolan och att det är hög tid att återinföra friluftsdagarna i skolan.   SLARVA INTE BORT NATUREN – ÅTERINFÖR FRILUFTSDAGARNA Ge en del av de 100 nya timmarna i idrott och hälsa till […]

Svenskt Friluftsliv skriver replik på Sven-Erik Österbergs inlägg i Norrbottens-Kuriren

9 oktober, 2017

Lördagen den 7 oktober 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en replik i Norrbottens-Kuriren med anledning av Sven-Erik Österberg inlägg om vikten av friluftsliv och natur för folkhälsan. ”Svenskt Friluftsliv läser med glädje Sven-Erik Österbergs inlägg om hur viktigt det är att utveckla friluftslivet i våra regioner. Både ur perspektivet att utveckla landsbygden, men också ur ett […]

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Altinget

20 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv skrev den 19 juni 2017 en debattartikel i Altinget om att OECD visar på att Sveriges hälsoutgifter ökar – och har gjort så sedan lång tid tillbaka. Det är därför viktigt att få barn och unga fysiskt aktiva, och för att få det måste vi tänka inkluderande och bortom prestation.   Släpp friluftsorganisationer in i skolan […]

Medlemsorganisationer