Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier (hur vi når målen

 • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi verkar i myndighets ställe när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar. 

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att stärka allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Miljödepartementet är ansvarigt för friluftslivet i Sverige. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Statens Folkhälsoinstitut

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) som ses som representant för markägarna. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

 

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Friluftsliv stärker folkhälsan

2 mars, 2017

Idag skriver vi tillsammans med Norsk Friluftsliv en debattartikel i Corren om vikten av friluftsliv för den enskilda människan och för vårt samhälle. Det är av central betydelse – förutom utökade resurser – att våra regeringar engagerar sig och tar fram en konkret och konstruktiv handlingsplan för hur friluftslivet tydligare kan integreras och stärkas i våra samhällen […]

Sluta se på ideella föreningar som företag!

1 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv publicerade igår den 28 februari, i Dagens Samhälle, en debattartikel med bland andra Riksidrottsförbundet och Scouterna om att ideella allmännyttiga föreningar mer och mer behandlas som företag och att det försvårar organisationernas arbete. Läs hela debattartikeln här.

Resurser och uppföljning behövs – så att elever får tillgång till friluftsliv och rörelse!

18 november, 2016

Idag skriver Svenskt Friluftsliv på Göteborgs-Postens debattsida tillsammans med Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund om att rörelse, fysisk aktivitet och friluftsliv i skolan är viktigt för eleverna – och att resurser och uppföljning behövs! (Länk till artikel här) ”När Elin för tre år sen av en vän fick reda på att ingen av eleverna i klass 6 […]

Våra barn behöver friluftslivet!

22 maj, 2015

Friluftslivet är en naturlig källa till hälsa och välmående som både förgyller och förlänger våra liv. Men trots de unika möjligheter som friluftslivet erbjuder genom bland annat allemansrätten så ökar stillasittandet. Inte minst bland våra barn och ungdomar. Krönika; Per Klingbjer, ordförande, Svenskt Friluftsliv

Debatt: Alla förlorare om friluftslivet sviks

23 juni, 2013

Debattartikel Alla förlorare om friluftslivet sviks (folket.se). Samt publicerad i: Norran 2013-06-20 Fisheco 2013-06-18 Sportfiskarna 2013-06-17 Piteå-Tidningen 2013-06-17 Sundsvalls Tidning 2013-06-17 Arbetarbladet 2013-06-14 Svenska Dagbladet 2013-06-13  

Medlemsorganisationer