Om Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,8 miljoner medlemskap, varav ca 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:

 • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
 • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden.
 • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
 • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
 • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.
 • För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier/hur vi når når målen:
 •  Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
 • Höja friluftslivets status i samhället.
 • Vårda och värna allemansrätten.

Vi arbetar med för organisationerna gemensamma och övergripande frågeställningar. Vi har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.

Länk till Svenskt Friluftslivs strategi här.

Utmaningar

Några av de utmaningar som Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna står inför är:

 • Att främja friluftsliv som natur- och kulturupplevelse samt att ge färdigheter i friluftsutövande
 • Att vårda, värna och stärka kunskapen om allemansrätten
 • Att attrahera barn och ungdomar till ett aktivt friluftsliv
 • Att stärka de ekonomiska förutsättningarna för friluftsorganisationerna

Samarbeten/kontakter

Friluftspolitiken i Sverige hanteras av Miljödepartementet. Svenskt Friluftsliv har löpande kontakter med departementet och myndigheter som till exempel:

 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • MUCF
 • Folkhälsomyndigheten
 • Totalt arbetar över 15 myndigheter med friluftsliv och är därmed intressenter för Svenskt Friluftsliv, se lista här.

 

Svenskt Friluftsliv har också återkommande träffar med LRF (lantbrukarnas riksförbund) (som ses som representant för markägarna). Svenskt Friluftsliv har också aktiv kontakt med andra markägare inom skogs- och jordbruk. På den nordiska arenan deltar Svenskt Friluftsliv i ett nätverk med motsvarande friluftsorganisationer som har ett samarbete med Nordiska Ministerrådet. Dessutom förs dialog med Kungliga Skogs- och LantbruksAkademin.

 

Aktuellt om Svenskt Friluftsliv i media

Debatt: Alla förlorare om friluftslivet sviks

23 juni, 2013

Debattartikel Alla förlorare om friluftslivet sviks (folket.se). Samt publicerad i: Norran 2013-06-20 Fisheco 2013-06-18 Sportfiskarna 2013-06-17 Piteå-Tidningen 2013-06-17 Sundsvalls Tidning 2013-06-17 Arbetarbladet 2013-06-14 Svenska Dagbladet 2013-06-13  

Alla förlorare om friluftslivet sviks

13 juni, 2013

I dag debatterar riksdagen friluftspolitiken. Det blir en debatt om ett styvmoderligt behandlat politikområde. För trots att så gott som alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv varje år och trots att friluftslivet representerar centrala värden som folkhälsa, demokrati, integration och jämlikhet, lider det svenska friluftslivet av en akut brist på resurser, skriver ledande företrädare för […]

Debatt: Många barn får aldrig åka på skolutflykt (Dagens Samhälle)

3 maj, 2012

Friluftsliv är nödvändiga inslag i skolan. Men en ny undersökning visar att bara en handfull kommuner skjuter till pengar för skolutflykter, skriver Hans Gerremo, ordförande Svenska Skidrådet tillsammans med Friluftsfrämjandet, Idrottslärarna och Svenskt Friluftsliv. Läs debattartikeln Många barn får aldrig åka på skolutflykt i Dagens Samhälle.

Ny allemansrätt skapar konflikt (Sveriges Radio P1 Morgon)

3 april, 2012

Naturvårdsverket håller på att modernisera allemansrätten och den viktigaste frågan är hur och om kommersiella företag ska kunna nyttja andras mark med hänvisning till allemansrätten. På många håll i landet har det ju blivit konflikter mellan markägare och forsränningsföretag. Lyssna på diskussionen med Helena Jonsson, ordförande LRF och Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv i Ny allemansrätt […]

Medlemsorganisationer