Skapa mer friluftsliv

Postkodsstiftelsen finansierade projektet “Skapa mer friluftsliv”.

Läs mer om projektet i pressmeddelande från Svenskt Friluftsliv 2014-01-22,
Svenskt Friluftsliv och Postkodlotteriet fortsätter samarbete.

Se även tidigare pressmeddelande från Svenskt Friluftsliv 2012-11-28,
Svenskt Friluftsliv och PostkodLotteriet ingår samarbete .

Samtliga medlemsorganisationer inbjöds att delta i kampanjen, åtta skickade in förslag på projekt. Av dessa utvaldes fem organisationer;
Friluftsfrämjandet; Aktivt friluftsliv
Svenska Livräddningssällskapet; Simkunnighet livsviktigt
Svenska Kryssarklubben; Friluftsliv med båt på lika villkor
Sportfiskarna; En samlad projektidé
Svenska Turistföreningen; Rädda Kungsleden