Pressmeddelande: Att satsa på friluftslivet är att satsa på välfärden

20 september, 2016

Skärmtiden ökar för många barn och tiden i naturen för att leka och upptäcka minskar. Många rapporter visar på att inaktivitet är en hälsofara. Därför är det tryggt att se att regeringen i årets budget står fast vid att vi på Svenskt Friluftsliv kan fördela drygt 48 mnkr till friluftsorganisationerna runtom i Sverige. Pengar som kommer att komma barn, unga och vuxna till del. Att satsa på friluftsliv är att satsa på folkhälsa och på vår välfärd.

Budgeten har släppts och regeringen fortsätter att satsa på friluftslivet. De 20 mnkr som regeringen gav i tillskott till friluftsorganisationerna från och med 2016 ligger kvar. Det är ett glädjande besked. Vi vet idag att det finns tydliga samband mellan god folkhälsa och ett aktivt friluftsliv. Många barn och unga rör sig allt mindre och bristen på fysisk aktivitet kostar redan idag samhället sex miljarder kronor per år.

Sverige är ett land med lång tradition av att människor använder naturen till rekreation – både genom att vistas där själva eller tillsammans med andra. Sverige har också stora möjligheter att öka arbetet med att främja folkhälsan genom att använda naturen i vår vardag.

Statsministern nämnde i regeringsförklaringen att friluftsliv och folkhälsa hör ihop. Friluftsorganisationerna arbetar varje dag för att vi skall få en friskare befolkning genom ökad närvaro i skogen, på vattnet och i fjällen. Det var viktigt att statsministern också tydliggjorde den kopplingen i sitt tal vid riksdagens öppnande.

– Det känns tryggt att regeringen ser värdet av vårt arbete. Resurserna ger friluftslivets organisationer möjlighet att utvecklas. säger Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47,  ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer