Barn och unga i fokus för i friluftslivet 2017

16 januari, 2017

PRESSMEDDELANDE
22 friluftsorganisationer delar år 2017 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Förra årets tillägg på 20 miljoner kronor ligger kvar i regeringens budget och är mycket viktigt för friluftsorganisationerna och deras arbete i Sverige. Av statsanslaget viks 22,1 miljoner kronor till organisationsbidrag och 25,7 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna som oförtrutet arbetar med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper – bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

– Det är glädjande att friluftsorganisationerna nu kan fortsätta det arbete som inleddes 2016 i och med den höjning av anslaget som då skedde. Friluftsorganisationerna kommer nu ges möjlighet att ta ut ytterligare 10 000 tals barn på spännande aktiviteter. Höjningen av anslaget går främst till verksamheter vars syfte är att fördjupa samarbetet med skolorna, öka integrationen i samhället och förbättra folkhälsan genom utevistelse, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

Läs hela pressmeddelandet här.

Medlemsorganisationer