Tre kommuner i topp om att vara bäst på friluftsliv – Jönköping, Olofström och Sundsvall

26 augusti, 2021

De tre bästa kommunerna på friluftsliv i Sverige är Jönköping, Olofström och Sundsvall. Det visar en undersökning av kommunernas arbete för friluftsliv. Den 8 september utses en av dem till Sveriges friluftskommun 2021.

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning. Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Den undersökning som utmärkelsen bygger på ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Jönköping, Olofström och Sundsvall har i 2021 års undersökning fått högsta poäng och alla visar de upp ett fokuserat arbete med sikte på att stärka och utveckla friluftslivet inom kommunen.

– Det är glädjande att se att de här kommunerna är jämnt fördelade över landet och att det handlar om både små och mellanstora kommuner. Över lag har alltfler kommuner antagit friluftslivsplaner jämfört med tidigare år, säger Mia Yri, chef för Friluftslivsenheten på Naturvårdsverket.

Koppling till barnkonventionen avgör
Då flera kommuner lyckats med att få högsta poäng kommer kommunernas friluftsarbete med koppling till barnkonventionen, som var undersökningens tema, bli avgörande.

Utnämningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. Utmärkelsen Sveriges friluftskommun har delats ut sedan 2010. Vinnande kommun får 50 000 kr att använda till fortsatt arbete för friluftsliv.

Prisutdelning 8 september
Årets prisutdelning sker den 8 september, på konferensen Tankesmedja för friluftsliv. Samtidigt redovisas resultaten från den enkät som ligger till grund för utmärkelsen.

Årets förbättrare

Sedan 2014 delas det även ut ett pris till den kommun som förbättrat sitt resultat mest under den senaste treårsperioden. Årets förbättrare kommer att offentliggöras på samma prisutdelning.

Totalt har 207 av Sveriges 290 kommuner fullföljt hela enkäten i 2021 års undersökning.

Läs hela pressmeddelandet från Naturvårdsverket här.

Medlemsorganisationer