Projekt

Svenskt Friluftsliv bedriver och har bedrivit projekt både själv och tillsammans med andra organisationer. Finansiärerna kan variera dels beroende på vilken typ av projekt som det rör sig om och dels vid vilken tidpunkt som projektet bedrivs.

Frisk i Natur finansierades av Nordiska Ministerrådet och drevs tillsammans med Nordic Outdoor Network (vårt nordiska nätverk), ansvarig var FRIFO och projektledare Lisa Bergström.

Svenskt Friluftsliv var initiativtagare till Green Team, som nu drivs vidare av Studiefrämjandet.

Tillsammans med några av sina medlemsorganisationer drev Svenskt Friluftsliv ett Integrationsprojekt med fokus på friluftsliv, med medel från Ungdomsstyrelsen.

Svenskt Friluftsliv har haft stöd från Postkodstiftelsen till projektet Skapa mer friluftsliv.

Medlemsorganisationer