Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet

28 april, 2017

Regeringsuppdragets övergripande syfte var att främja turism och ett friluftsliv för alla, och att använda våra skyddade områden ännu bättre för detta ändamål.
Två av uppdragets tre delar redovisades den 27 april 2017: förutsättningar för digital information om naturområden och deluppdraget om vandringsleder. Första delen, metod för att kartlägga områden av betydelse för friluftsliv, redovisades hösten 2016.

Läs hela redovisningen här.

Medlemsorganisationer