Hemställan om kompensationsstöd till friluftsrörelsen 2021

4 december, 2020

Pandemin har – som många andra verksamheter i Sverige – även drabbat Svenskt Friluftslivs friluftsorganisationer. Därför har Svenskt Friluftsliv gjort en hemställan till statsrådet Isabella Lövin om ekonomiskt statligt kompensationsstöd på 250 mnkr för friluftsrörelsen.

Läs hemställan här

Medlemsorganisationer