Remissvar: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

30 oktober, 2019

Utredningens huvudsakliga uppdrag var enligt direktiven att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna i syfte att säkerställa att bidragen fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Svenskt Friluftsliv anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an uppdraget och lämnat ett gediget underlag. Vi delar uppfattningen att det behövs en enhetlighet i bidragsgivningen vad gäller demokrativillkoret i de förordningar som används.

Läs våra synpunkter och hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer