Remissvar: Ett land att besöka (SOU 2017:95)

3 april, 2018

Svenskt Friluftsliv har svarat på remissen ”Ett land att besöka” (SOU 2017:95).

Svenskt Friluftsliv har begränsat remissvaret till att omfatta kapitel 9 (Trafikutbud och transporter) samt kapitel 10 (Naturturism).

Läs remissvaret här.

Medlemsorganisationer