Remissvar: För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)

19 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv har svarat på remissen ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1)”.

Svenskt Friluftsliv har inskränkt remissvaret till den del av utredningen som berör strandskyddet och civilsamhället.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer