Remissvar Förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

28 november, 2011

Remissvar om mätbara mål för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv anser att:

För att kunna genomföra uppföljning av målen för friluftspolitiken krävs en ökning av befintliga resurser/alt en prioritering i myndigheternas regleringsbrev.

En förutsättning för att målarbetet skall kunna genomföras är att en finansiering kan ske av statistik och forskning.

Medlemsorganisationer